Uluslararası Ege Sempozyumu

 Firmamızın Ar-Ge birimi mühendislerinden Semih ULUBAYRAK ve Bünyamin EREN, İnovasyon Teknolojileri ve Mühendislik üzerine 15-16 Şubat 2020’de düzenlenen Uluslararası Ege Sempozyumu’na katılım sağlayarak hazırlamış oldukları yüksek lisans tez çalışmalarını sunmuşlardır.