Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite Politikası, Uzman Kataforez Yüzey Kaplama San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi tarafından oluşturulmuş, benimsenmiş ve tüm çalışanlara aktarılmıştır. Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında politikanın uygunluğu gözden geçirilir, gerekli görüldüğü taktirde revize edilir. Yapılan değişikliklerin tüm çalışanlara aktarımı için yılda en az bir kere olmak üzere eğitimler düzenlenmekte ve ayrıca kalite politikasının asılması yoluyla sürekli olarak aktarımı sağlanmıştır.