Ar-Ge Merkezi Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT) Makale Yayını

Ar-Ge Merkezi araştırmacılarımızdan Semih ULUBAYRAK ve Bünyamin EREN`in yazmış oldukları "Fosfat Kaplama İşleminde Aktivasyon Parametreleri ve Kaplama Süresinin Kaplama Kalitesine Etkisi" ve "Sıcak-Dövme Döküm Malzemelerin Performans Özelliklerini İyileştirmeye Yönelik Kaplama Koşullarının Karşılaştırılması" isimli makaleler Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), 21. Sayısında yayımlanmıştır. Kendilerine, yapmış oldukları akademik çalışmalar için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.